Volitelné předměty nabízené na školní rok 2019/2020

Název předmětuZkratkaPředm. komiseGarant3.rV7.G5.APopis
Biologie rostlinBiRBiMgr. Lukáš Folk
Biologie živočichůBiZBiMgr. Lukáš Folk
Cvičení v německém jazyceCvNNMgr. Ivana Tlustá
Cvičení z chemieCvChChRNDr. Petr Nývlt Ph.D.
Cvičení ze španělského jazykaCvŠpŠp+Fr+RMgr. Petra Molíková
Film a literaturaFLČMgr. Tomáš Míka
Matematika v kostceMKMRNDr. Alena Šedivá
Seminář z českého jazykaČMgr. Tomáš Míka
Seminář z dějepisuSDD+ZSVPhDr. Jiří Kálal
Seminář z dějepisu ve francouzském jazyceSDfrFr.sekceMgr. Miroslav Velík
Seminář z matematiky ve francouzském jazyceSMfrFr.sekceMgr., ing Daniela Čechová
Seminář z výtvarné výchovySVvEst.v.Mgr. Aleš Růžička
Seminář ze zeměpisuSZZMgr. Martin Vácha
Seminář ze zeměpisu ve francouzském jazyceSZfrFr.sekceMgr. Kateřina Rinkeová
Tělesná výchova a sportTvSTvRNDr. Petr Nývlt Ph.D.
Základy vyšší matematikyZVMMRNDr. Alena Šedivá
Život, reálie a kultura španělsky mluvících zemíRKŠpŠp+Fr+RMgr. Petra Molíková