Volitelné předměty nabízené na školní rok 2024/2025

Název předmětuZkratkaPředm. komiseGarant3.rV7.G5.APopis
Biologie rostlinBiRBiMgr. Lukáš Folk
Biologie živočichůBiZBiMgr. Lukáš Folk
Biomedicínský seminářBiMSBiMgr. Pavla Trčková
Cvičení v německém jazyceCvNNMgr. Ivana Tlustá
Cvičení ve francouzském jazyceCvFrŠp+Fr+RMgr. Miroslav Velík
Cvičení z chemieCvChChRNDr. Petr Nývlt Ph.D.
Cvičení ze španělského jazykaCvŠpŠp+Fr+RMgr. Petra Molíková
Čeština v kostceČKČjMgr. Tomáš Míka
Deskriptivní geometrie 2Dg2MMgr. Josef Král
Environmentální výchova (dříve ChŽP)EnvChMgr. Eliška Turecká
Film a literaturaFLČjMgr. Tomáš Míka
Fyzika v kostce 2FK2FMgr. Martina Černá
Interaktivní zeměpisIZZMgr. Martin Vácha
Matematika v kostceMKMMgr. Eva Novotná
Politická geografie 2PG2ZMgr. Martin Vácha
Politologie, ekonomie, právoPEPZSVMgr. Marcela Simonová
Programování 2Prg2IfIng. Richard Černý
Překladatelský seminář - francouzský jazykPSFrŠp+Fr+RMgr. Jana Lešková
Reálie a kultura španělsky mluvících zemíRKŠpŠp+Fr+RMgr. Petra Molíková
Seminář z dějepisuSDD+ZSVPhDr. Jiří Kálal
Seminář z dějepisu ve francouzském jazyceSDfFr.sekceMgr. Miroslav Velík
Seminář z fyziky ve francouzském jazyceSFfFr.sekceMgr. Ing. Daniela Čechová
Seminář z hudební výchovySHvEst.v.Mgr. Miroslava Kloboučníková
Seminář z chemie ve francouzském jazyceSChfFr.sekceMgr. Miroslav Beran
Seminář z matematiky ve francouzském jazyceSMfrFr.sekceMgr. Ing. Daniela Čechová
Seminář z výtvarné výchovySVvEst.v.Mgr. Aleš Růžička
Seminář ze zeměpisuSZZMgr. Martin Vácha
Seminář ze zeměpisu ve francouzském jazyceSZfrFr.sekceMgr. Kateřina Rinkeová
Společenskovědní seminář 2SVS2D+ZSVMgr. Marcela Simonová
Svět 21. století S21ZMgr. Martin Vácha
Tělesná výchova a sportTvSTvMgr. Lea Doudová
Základy vyšší matematikyZVMMMgr. Eva Novotná